preloader

"Буксир на Казанке" картон, масло, 17x25, 1951 г.

"Буксир на Казанке"