preloader

"Буксир на Казанке" картон, масло, 19x29, 1977 г.

"Буксир на Казанке"