preloader

"Старушка у печи" картон, масло, 42x29, 1960 г.

"Старушка у печи"