preloader

"Мост Петра I" картон, масло, 70x50, 1960 г.

"Мост Петра I"